Aplikacja Veedo

Projekt aplikacji mobilnej serwisu internetowego z materiaƂami video